Ochrona Danych Osobowych:

Analiza powołania IOD

Opis szkolenia

Jako specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych przygotowaliśmy dla Państwa produkt, który jest niezwykle pomocny w dokonaniu analizy warunków niezbędnych przy powołaniu Inspektora Ochrony Danych (IOD). Dokument składa się z 4 części. Zanim przejdą Państwo do dokonania analizy (część II – część A i B) oraz zapoznania się z wynikami analizy (część III), zachęcamy do uważnego zapoznania się z informacjami opisanymi poniżej (część I). Część IV zawiera szczegółowe informacje o
warunkach, jakie należy zapewnić powołanemu IOD. Dodatkowo na płycie CD dostępna jest pełna treść wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 oraz rozporządzenia unijnego, a także dokument w formie elektronicznej.

Niniejsza analiza dotyczy wszystkich podmiotów publicznych – w związku z obowiązkiem powołania IOD, ale również osób fizycznych i prawnych, które na podstawie wewnętrznej analizy ustaliły, że zasadne jest powołanie IOD w ich podmiocie.
Analizy warunków niezbędnych przy wyznaczaniu IOD powinny dokonać wskazane wyżej podmioty bez względu na to czy wcześniej był wyznaczony ABI czy też nie.
Dokument pozwoli Państwu powołać właściwą osobę do pełnienia funkcji IOD w dwóch wariantach:
 w sytuacji, gdy w podmiocie był powołany ABI – analiza pozwoli Państwu stwierdzić, czy może on kontynuować wykonywanie zadań IOD,
 w sytuacji, gdy podmiot nie zdecydował się na powołanie ABI – analiza pozwoli stwierdzić czy w zespole administratora jest osoba, która może pełnić funkcję IOD, bądź czy zasadne jest skorzystanie z usług firmy zewnętrznej.
Dokonanie analizy jest niezbędne ze względu na szereg, określonych w przepisach warunków, jakie kandydat na to stanowisko musi spełnić.

Spis treści

Dokument składa się z 4 części. Zanim przejdą Państwo do dokonania analizy (część II – część A i B) oraz zapoznania się z wynikami analizy (część III), zachęcamy do uważnego zapoznania się z informacjami opisanymi poniżej (część I). Część IV zawiera szczegółowe informacje o warunkach, jakie należy zapewnić powołanemu IOD.

Formularz kontaktowy Nasz konsultant przedstawi niezobowiązującą ofertę dopasowaną do profilu Twojej firmy. Kontakt nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu wysyłania mi ofert marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. ofert specjalnych za pomocą poczty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną.
Obowiązek informacyjny znajduje się tutaj

Wielkość czcionki
Kontrast