BHP:

Ocena Ryzyka Zawodowego

Opis szkolenia

Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem pracy służące zapewnieniu bezpieczeństwa pracy, a przedsiębiorstwu uniknięcie ryzyka. Ocena ryzyka jest więc etapem decyzyjnym ułatwiającym podejmowanie racjonalnych działań profilaktycznych.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracodawców,
 • kadry zarządzającej średniego szczebla,
 • pracowników dozoru bezpośredniego,
 • zespołów zajmujących się ryzykiem zawodowym,
 • specjalistów i menadżerów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • pełnomocników systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu identyfikowania zagrożeń ich oceny, metod szacowania ryzyka, dokumentowania ryzyka zawodowego oraz praktycznego wykorzystania oceny ryzyka w działaniach biznesowych firmy. Szkolenie niezbędne do wykonania oceny ryzyka zawodowego w firmie.

Dzięki szkoleniu poznają państwo:

 • wymagania prawne w zakresie oceny ryzyka,
 • zasady poprawnej identyfikacji zagrożeń na stanowiskach pracy,
 • metody oceny ryzyka zawodowego poparte konkretnymi przykładami,
 • sposoby redukcji ryzyka zawodowego polegające na podejmowaniu działań w celu obniżenia potencjału zagrożeń i narażeń w miejscu pracy,
 • sposobu dokumentowania oceny ryzyka zawodowego.

Po szkoleniu posiadają Państwo wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Państwa przedsiębiorstwie.

Spis treści

 1. Rozdział 1 Podstawy prawne opracowanego dokumentu
 2. Rozdział 2 Wymogi ogólne bezpieczeństwa
 3. Rozdział 3 Zagrożenia dla systemu
 4. Rozdział 4 Stopień ważności informacji
 5. Rozdział 5 Podatność systemu na zagrożenia
 6. Rozdział 6 Analiza ryzyka
 7. Rozdział 7 Wnioski i działania sprawcze

Formularz kontaktowy Nasz konsultant przedstawi niezobowiązującą ofertę dopasowaną do profilu Twojej firmy. Kontakt nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu wysyłania mi ofert marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. ofert specjalnych za pomocą poczty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną.
Obowiązek informacyjny znajduje się tutaj

Wielkość czcionki
Kontrast