Audyty:

WCAG 2.0

Opis szkolenia

W celu umożliwienia Państwu spełnienia obowiązku dostosowania stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób najmniej uciążliwy dla budżetu placówki, nie obciążającego Państwa cennych zasobów ludzkich, zapewniając możliwość podjęcia stosownych kroków zgodnie z zaleceniami raportu Najwyższej Izby Kontroli proponujemy przeprowadzenie audytu zgodnie z zaleceniami NIK w celu wskazania punktów wymaganych przez WCAG 2.0 poziom AA, a których strona Państwa placówki nie spełnia. Audyt obejmuje weryfikację struktury informacji oraz konstrukcję układu analizowanej strony pod kątem zgodności wybranych kluczowych elementów strony z wytycznymi WCAG 2.0.

Informacje, obowiązki i zalecenia przedstawione poniżej są częścią oficjalnego raportu z informacją o wyniku kontroli NIK KAP.430.001.2015, nr ewid. 205/2015/D/15/505/KAP „Realizacja przez podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązku dostosowania ich stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych”, podpisanego przez Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Bogdana Skwarka i zatwierdzony przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego dnia 2 grudnia 2015 roku.

Formularz kontaktowy Nasz konsultant przedstawi niezobowiązującą ofertę dopasowaną do profilu Twojej firmy. Kontakt nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu wysyłania mi ofert marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. ofert specjalnych za pomocą poczty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną.
Obowiązek informacyjny znajduje się tutaj

Wielkość czcionki
Kontrast