Ochrona Danych Osobowych:

Szkolenie dla IOD w oparciu o przepisy unijne

Opis szkolenia

Szkolenie specjalistyczne zostało przygotowane z myślą o osobach powołanych do pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji. Zapoznanie się z materiałem szkoleniowy pozwoli na poznanie wymogów wynikających z zapisów ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeń dotyczących realizacji obowiązków ABI. Celem szkolenia jest pomoc administratorom w wypełnianiu wszystkich procedur, co ma zapewnić ochronę przed nieprzyjemnymi konsekwencjami wynikającymi z nieznajomości przepisów.

Spis treści

 1. Ochrona danych osobowych dla początkujących z omówieniem podstawowych pojęć.
 2. Omówienie przepisów dotyczących funkcji i obowiązków ABI:
  • Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych z przepisami:
   • Respektowanie prawa osób, których dane są przetwarzane
   • Zawieranie umów powierzenia danych
   • Nadzorowanie legalności przetwarzania danych
   • Zabezpieczanie danych
   • Rejestracja zbiorów do GIODO
   • Nadzorowanie przypadków naruszeń
   • Obowiązek informacyjny
  • Opracowywanie sprawozdania ze zgodności przetwarzania danych z przepisami.
  • Nadzór nad dokumentacją (Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym)
  • Zapewnianie zapoznania osób przetwarzających dane z przepisami
  • Prowadzenie rejestru zbiorów danych
 3. Inspektor ochrony danych (DPO) – przyszłość ABI.
 4. Najczęstsze pytania dotyczące przetwarzania danych.

Podstawa prawna

Art. 36a. 5. Administratorem bezpieczeństwa informacji może być osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni
praw publicznych;
2) posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych;
3) nie była karana za umyślne przestępstwo.

6. Administrator danych może powołać zastępców administratora bezpieczeństwa informacji, którzy spełniają warunki określone w ust. 5.

Formularz kontaktowy Nasz konsultant przedstawi niezobowiązującą ofertę dopasowaną do profilu Twojej firmy. Kontakt nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu wysyłania mi ofert marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. ofert specjalnych za pomocą poczty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną.
Obowiązek informacyjny znajduje się tutaj

Wielkość czcionki
Kontrast