Ochrona Danych Osobowych:

Nowe czynności administratora

Opis szkolenia

Oddajemy w Państwa ręce dokument „Nowe obowiązki i zadania administratora”, w całości opracowany na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Obecnie administrator jest w większym stopniu odpowiedzialny za zgodne z prawem przetwarzanie danych, dlatego naszym celem jest przekazanie Państwu rzetelnych informacji o praktycznym zastosowaniu zapisów przepisów unijnych, które już 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Biorąc pod uwagę szereg publikacji na
ten temat, które jak się często okazuje, nie zawsze są w pełni zrozumiałe przez odbiorców, staramy się w prosty sposób wyjaśnić na czym polega realizacja nowych obowiązków osób odpowiedzialnych za prawidłowe przetwarzanie i zabezpieczanie danych zgodnie z najnowszymi przepisami.
Dużą rolę odgrywać będą niewiążące wytyczne i wskazówki wydawane nowo powołaną Europejską Radę Ochrony Danych (na poziomie europejskim) i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (na poziomie krajowym), które mają mieć znaczenie praktyczne. Zapewniamy, że w momencie ogłoszenia dodatkowych nowych regulacji, które mają zostać wprowadzone w najbliższym czasie, będziemy mogli dalej Państwa poprowadzić i wspomóc w wypełnianiu obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Pamiętać należy, że niezależnie od terminu wejścia w życie wewnętrznych przepisów krajowych 25 maja 2018 r. zaczną być egzekwowane zapisy rozporządzenia unijnego. Dlatego tak ważne jest, aby czas jaki pozostał wykorzystać na
dostosowanie swoich działań do wymogów RODO, w czym niniejszym dokumentem Państwa wspieramy.

Spis treści

Obecnie administrator jest w większym stopniu odpowiedzialny za zgodne z prawem przetwarzanie danych, dlatego naszym celem jest przekazanie Państwu rzetelnych informacji o praktycznym zastosowaniu zapisów przepisów unijnych, które już 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać w całej Unii Europejskiej.

Formularz kontaktowy Nasz konsultant przedstawi niezobowiązującą ofertę dopasowaną do profilu Twojej firmy. Kontakt nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu wysyłania mi ofert marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. ofert specjalnych za pomocą poczty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną.
Obowiązek informacyjny znajduje się tutaj

Wielkość czcionki
Kontrast