BHP:

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia postępowań powypadkowych związanych z pracą oraz zasad i trybu zgłaszania i rejestrowania chorób zawodowych pracowników.

Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo jak:

 • Zachować się w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy oraz w drodze do i z pracy,
 • Prawidłowo sporządzać odpowiednią dokumentację wypadkową.
 • Jaką procedurę zastosować w przypadku wystąpienia choroby zawodowej pracownika,
 • Wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w celu rozwiązywania problemów praktycznych.

Szkolenie jest przeznaczone dla Pracodawców oraz pracowników zajmujących się badaniem okoliczności i przyczyn wypadków związanych z pracą, oraz chorób zawodowych.

Po szkoleniu posiądą państwo wiedzę oraz dokumentację jak postępować w razie wypadku jak i wystąpienia chorób zawodowych. Ponadto otrzymują Państwo pełną potrzebną dokumentację potrzebną do wypełnienia w razie wypadków w pracy czyli:

 • Protokół powypadkowy
 • Meldunek o wypadku przy pracy
 • Wysłuchanie poszkodowanego
 • Wzór wysłuchania wyjaśnień świadka
 • Protokoł z oględzin miejsca zdarzenia
 • Wniosek do ZUS o wypłatę jednorazowego odszkodowania
 • Wniosek do pracodawcy o przesłanie dokumentacji powypadkowej do ZUS
 • Statystyczna karta wypadku z objaśnieniami
 • Karta wypadku
 • Zgłoszenia wypadku osoby nie będącej pracownikiem
 • Karta wypadku w drodze do i z pracy
 • Zgłoszenie wypadku w drodze do i z pracy

Formularz kontaktowy Nasz konsultant przedstawi niezobowiązującą ofertę dopasowaną do profilu Twojej firmy. Kontakt nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu wysyłania mi ofert marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. ofert specjalnych za pomocą poczty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną.
Obowiązek informacyjny znajduje się tutaj

Wielkość czcionki
Kontrast