BHP:

Szkolenie przeciwpożarowe

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów przeciwpożarowych
  • postępowania na wypadek pożaru
  • obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego
  • obsługi stałych i przenośnych urządzeń p.poż.

Tematyka szkolenia zawiera:

  • ogólne wiadomości o pożarach i wybuchach, zapoznanie pracowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi
  • zagrożenia pożarowe obiektu oraz przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru
  • zasady postępowania na wypadek pożaru
  • rozmieszczenie i obsługa sprzętu gaśniczego
  • schemat postępowania przy podejrzeniu zawału mięśnia sercowego
  • sposoby ewakuacji ludzi i mienia na wypadek powstania pożaru oraz sposoby postępowania do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Formularz kontaktowy Nasz konsultant przedstawi niezobowiązującą ofertę dopasowaną do profilu Twojej firmy. Kontakt nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu wysyłania mi ofert marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. ofert specjalnych za pomocą poczty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną.
Obowiązek informacyjny znajduje się tutaj

Wielkość czcionki
Kontrast