BHP:

Szkolenie metodyki instruktażu BHP na stanowisku pracy

Opis szkolenia

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. z 2005 r Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972; Dz. U. 2007 r. Nr 196 poz. 1420) określa obowiązek przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym i innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych.
Obowiązek przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego rozciąga również na pracowników administracyjno-biurowych.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami (kierownik, mistrz, brygadzista, przodowy) lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego (§ 11 ustęp 5).

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • sposobów prowadzenia instruktaży: ogólnego, stanowiskowego oraz praktycznego zgodnie z wymogami metodyki,
  • merytorycznego i metodycznego przygotowania się do prowadzenia instruktażu, sporządzania, opracowywania programów szkolenia,
  • planowania i organizowania pracy dydaktycznej w oparciu o programy szkolenia,
  • zasad i sposobów komunikowania się,
  • 5. posługiwania się podstawowymi pojęciami dydaktycznymi.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób kierujących pracowniami (kierowników, mistrzów, brygadzistów, przodowych itp.), którym pracodawca powierzył opiekę i wdrożenie nowo przyjętych pracowników w ich obowiązki.

Formularz kontaktowy Nasz konsultant przedstawi niezobowiązującą ofertę dopasowaną do profilu Twojej firmy. Kontakt nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu wysyłania mi ofert marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. ofert specjalnych za pomocą poczty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną.
Obowiązek informacyjny znajduje się tutaj

Wielkość czcionki
Kontrast