BHP:

Szkolenie BHP dla osób wykonujących prace na wysokości

Opis szkolenia

Prace na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy należą do prac szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem pracodawcy i innej osoby kierującej pracownika do wykonywania pracy na wysokości jest przede wszystkim zapewnienie aby:

  • prace te były bezpośrednio nadzorowane przez wyznaczone w tym celu osoby,
  • załoga została wyposażona w odpowiednie środki zabezpieczające, pracownicy odbyli instruktaż obejmujący w szczególności informacje dotyczące: imiennego podziału pracy, kolejności wykonywania działań oraz wymagań w zakresie BHP przy poszczególnych czynnościach,
  • dostęp do miejsc wykonywania prac miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

Celem szkolenia jest: zapoznanie pracowników wykonujących i osób nadzorujących wykonywanie prac na wysokości z:

  • obowiązującymi przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania prac na wysokości,
  • sposobami zabezpieczania i nadzoru prac na wysokości,
  • stosowania i doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej do wykonywania prac na wysokości
  • zapoznanie z instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac na wysokości oraz użytkowania i kontroli sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości dla pracowników wykonujących i nadzorujących prace na wysokości

Formularz kontaktowy Nasz konsultant przedstawi niezobowiązującą ofertę dopasowaną do profilu Twojej firmy. Kontakt nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu wysyłania mi ofert marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. ofert specjalnych za pomocą poczty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną.
Obowiązek informacyjny znajduje się tutaj

Wielkość czcionki
Kontrast