Audyty:

Audyt dokumentacji z ochrony danych osobowych

Opis szkolenia

Sprawdzenie obowiązkowej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych obejmuje przede wszystkim Politykę bezpieczeństwa i Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, wzór upoważnień, wzór ewidencji osób upoważnionych, a także innych wdrożonych procedur i formularzy. Weryfikacja pozwala na określenie czy dokumentacja zawiera wszystkie wymagane elementy oraz czy jej zapisy nie są sprzeczne z przepisami prawa.

Sprawdzenie dotyczy:

 • Polityki bezpieczeństwa,
 • Instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
 • upoważnień i ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych,
 • innych dokumentów jakie Państwo wdrożyli pod kątem ochrony danych osobowych.

Audyt obejmuje w szczególności weryfikację zgodności:

 • dokumentacji z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz.1024),
 • zapisów dokumentacji z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst pierwotny: Dz. U z 1997 r. Nr 133 poz. 883, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 • upoważnień na podstawie art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych,
 • ewidencji osób upoważnionych na podstawie art. 39 ustawy o ochronie danych osobowych,
 • obowiązku zgłoszenia zbiorów danych zgodnie z art. 43 ustawy.

Realizacja audytu

Sprawdzenie odbywa się w ciągu 5 dni roboczych od momentu przesłania skanu dokumentacji na nasz adres e-mail. Po zakończeniu audytu przygotowujemy raport z audytu obejmujący:

 • opis zakresu i celu sprawdzenia,
 • opis stanu faktycznego,
 • opis niezgodności w zapisach dokumentów i procedurach,
 • wnioski i zalecenia audytorów.

Dodatkowo w przypadku, kiedy Państwa dokumentacja w znaczący sposób odbiegałaby od wymogów zawartych w przepisach, na Państwa życzenie, istnieje możliwość naniesienia przez audytorów zmian i uzupełnienia dokumentacji, aby była kompletna i zgodna z wymogami rozporządzenia i ustawy.

Audytorzy to osoby doskonale przygotowane merytorycznie, posiadające bogate doświadczenie audytorskie – przeprowadzają audyty online oraz audyty wewnętrzne w podmiotach, a także szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Zobowiązujemy się do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji przekazywanych w trakcie współpracy w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) oraz do terminowego wykonania sprawdzenia z zachowaniem należytej staranności zawodowej i rzetelności.

Formularz kontaktowy Nasz konsultant przedstawi niezobowiązującą ofertę dopasowaną do profilu Twojej firmy. Kontakt nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu wysyłania mi ofert marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. ofert specjalnych za pomocą poczty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną.
Obowiązek informacyjny znajduje się tutaj

Wielkość czcionki
Kontrast